Şirketimiz sorumlu olduğu dağıtım bölgesine ait Güç Kalite Ölçüm Hizmetleri bilgilerini “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği” gereğince kurumsal web sitesinde yayınlamak ile yükümlüdür.

 

Teknik kalite, kullanıcıların elektrik enerjisi talebinin; gerilimin frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından ulusal ve uluslararası standartlar ile ilgili mevzuatta belirtilen değişim sınırları içerisinde kesintisiz karşılanabilme kapasitesidir.

EPF-14 Teknik Kalite Ölçüm Sonuçları Raporu (Tablo-1)
EPF-38 Gerilim Çökmeleri Sınıflandırma Tablosu (Tablo-2)
EPF-39 Teknik Kalite Performansı Tablosu (Tablo-3)
EPF-40 Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Tablo-5)
Haftalık Gerilim Çökmeleri Sınıflandırma Tablosu (Tablo-6)