Şirketimiz sorumlu olduğu dağıtım bölgesine ait kesintiler tablosunu (Tablo1), dağıtılmayan enerji tablosunu (Tablo3) ve bu tablolarda yer alan kayıtlardan hesaplanan tedarik sürekliliği kalite göstergelerini (Tablo4 ve Tablo5) “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği” gereğince kurumsal web sitesinde yayınlamak ile yükümlüdür.

 

Tedarik sürekliliği kalitesi, dağıtım sistemi kullanıcılarına düşük maliyetle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi sunabilme kapasitesidir.

Tablo-1, Kesintiler Tablosu
Tablo-3, Dağıtılmayan Enerji
Tablo-4, Ortalama Dağıtılmayan Enerji
Tablo-5, Kesinti Süreleri ve Sıklığı