Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç Kontrol Bedeli TL
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 62,1 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 78,7 TL

Kesme-Bağlama Bedeli

Kesme-Bağlama Bedeli TL
AG 44,8 TL
OG 335,6 TL

Bağlantı Bedeli

Bağlantı Bedeli TL/metre
AG
0-15 kW (dahil)
Yer altı                       148,89 TL
Havai                       69,22 TL
15-50 kW
Yer altı                     201,54 TL
Havai                       117,47 TL
50-100 kW
Yer altı                       275,20 TL
Havai                         146,33 TL
100 kW üzeri
Yer altı             275,20+1,11*(Güç-100)
OG
Yer altı                        703,56 TL
Havai                       188,08 TL

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli
Cihaz Sınıfı AG OG
S Sınıfı 202,5 TL 540,3 TL
A Sınıfı 311,6 TL 831,2 TL