SOSYAL

“Sosyal” başlığı altında yürütülecek çalışmalarda YEDAŞ’ın iç ve dış paydaşlarının bireysel enerjilerini doğru kullanmalarına, enerji ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmelerine destek olan uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamalar ile bölgede elde edilen artı değerin enerji verimliliğine ve üretkenliğe kanalize edilmesi hedeflenmiştir. Projeler; Enerji Tırı Enerjimi Doğru Kullanıyorum Enerjimi Verimli Kullanıyorum Enerji Tiyatrosu Gençler Yeni İcat Çıkarıyor…